(SSH) Jak nastavit při spouštění nějáké aplikace určitou pamět RAM

Založil wheelmenman, 19. 08. 2011, 10:47:56

Předchozí téma - Další téma

wheelmenman

Dobrý den,

Chtěl by jsem se vás zeptat jak nastavit při spouštění nějáké aplikace určitou pamět RAM.
Např: mám třeba nějáký program a chci mu dát omezení paměti RAM na 512 MB.

Jak to udělám?

Mám problém s Minecraft serverem prostě běží cca hoďinu najednou se začne strašně lágovat zabere celou pamět a VPS má nastavený že se při zatížení RAM na 97% VPS restartuje ... chtěl by jsem vyzkoušet tuto možnost jak jsem tu psal výše.

Hynek (Pichi) Vychodil

$ help ulimit
ulimit: ulimit [-SHacdefilmnpqrstuvx] [limit]
    Modify shell resource limits.
   
    Provides control over the resources available to the shell and processes
    it creates, on systems that allow such control.
   
    Options:
      -S        use the `soft' resource limit
      -H        use the `hard' resource limit
      -a        all current limits are reported
      -b        the socket buffer size
      -c        the maximum size of core files created
      -d        the maximum size of a process's data segment
      -e        the maximum scheduling priority (`nice')
      -f        the maximum size of files written by the shell and its children
      -i        the maximum number of pending signals
      -l        the maximum size a process may lock into memory
      -m        the maximum resident set size
      -n        the maximum number of open file descriptors
      -p        the pipe buffer size
      -q        the maximum number of bytes in POSIX message queues
      -r        the maximum real-time scheduling priority
      -s        the maximum stack size
      -t        the maximum amount of cpu time in seconds
      -u        the maximum number of user processes
      -v        the size of virtual memory
      -x        the maximum number of file locks
   
    If LIMIT is given, it is the new value of the specified resource; the
    special LIMIT values `soft', `hard', and `unlimited' stand for the
    current soft limit, the current hard limit, and no limit, respectively.
    Otherwise, the current value of the specified resource is printed.  If
    no option is given, then -f is assumed.
   
    Values are in 1024-byte increments, except for -t, which is in seconds,
    -p, which is in increments of 512 bytes, and -u, which is an unscaled
    number of processes.
   
    Exit Status:
    Returns success unless an invalid option is supplied or an error occurs.
Proč se trápit, když máme Debian