Nabídka

Zobrazit příspěvky

Zde lze prohlédnout všech příspěvky uživatele. Jsou zde vidět pouze příspěvky z oblastí, do kterých máte přístup.

Nabídka Zobrazit příspěvky

Příspěvky - jmp

#1
nevím zda jsem pochopil správně, ale toto: https://www.debian.org/CD/netinst/ by mělo umožnit opravdu minimalistickou instalaci...
#2
man mount

man fstab
#3
prostý přenos na jiný hw (tedy do virtuálky) asi nezabere - pravděpodobně bude třeba v rámci procesu migrace použít sysprep, ale netroufám si ani navrhnout konkrétní postup vedoucí k úspešné migraci...
#4
co na to? ls -a <ten_adresar>
#5
Programování / Re:C: usleep()
15. 05. 2015, 07:09:16
ten petržel je dobrý...  ;D

dle jedné reakce při řešení tohoto problému to vypadá na limitaci standardního kernelu (není realtime...)
zahlédl jsem to zde: http://boards.dingoonity.org/dingux-development/accuracy-problem-with-usleep/
#6
Internet a sítě / Re:vlan
18. 03. 2015, 17:29:50
a je to tedy na eth0 nebo eth1? - nějak jste to zmixoval dohromady...
#7
nezměnila se MAC adresa?
pak by to mohlo být zaznamenáno někde v udev persistent rules u síťovek (asi někde v /etc/udev/rules.d ) a považuje to za jinou síťovku...
#8
do řádky se přihlásíte?

pokud ano, tak zkuste omrknout, zda máte vše připojrno i pro zápis (rw) a ne jen pro čtení (ro)
mount

pokud je něco připojeno jako ro, tak to je obvykle známka nějaké nekonzistence filesystému či jiných závažnějších potíží hw s dopadem na konzistenci

pak by to chtělo udělat kontrolu daného filesystému (a to probíhá právě v režimu ro...) pomocí fsck
http://linux.die.net/man/8/fsck
filesystémy připojené rw nikdy pomocí fsck nekontrolujte - hrozilo by poškození filesystému

případně pro lepší orientaci co kde je lze použít blkid
http://linux.die.net/man/8/blkid

#9
pokud potřebujete funkcionalitu, ale na výkonu až tak nesejde, tak by to šlo řešit virtuálkou s debianem na těch windows ...
#10
Internet a sítě / Re:vmware 3 NIC
03. 04. 2014, 07:15:46
nevím, jak ostatní, ale já z daněho popisu vůbec nechápu, co vlastně chcete
zkuste to více rozepsat...

jinak hostitel (ESX) může mít alespoň jednu síťovku extra pro management, případně alespoň jednu další pro cluster a HA (pokud to používáte) + alespoň jednu pro heartbeat, případně nějakou pro sdílené diskové subsystémy (SANka má vlastní řadiče, tak tam by tato potřeba odpadla) a nakonec nějaké pro síťování samotných hostovaných virtuálek (buď jako trunk a VLANy řešit v rámci nastavení ESX, nebo již konkrétní sítě na konkrétnísíťovku hostitele --- tady nikde nevidím pro FW prostor

hostovaný počítač (VM) však již může mít přidělených síťovek víc a firewall si řeší sám
#11
Server / Re:Samba 3 & NTP synchronizace Win 7
06. 03. 2014, 21:35:30
nastavte si na windows7 timeserver - to bude udrzovat spravny cas prubezne a ne jen jednorazove, coz udela net time

w32tm /?
#12
to zobrazení seznamu uživatelů bude tuším vlastnost toho session managera, který používáte (pokud jste někde psal, který to je, tak jsem to úspěšně přehlédl)

naposledy jsem toto řešil v ubuntu u lightdm v /etc/lightdm/lightdm.conf ...
(před změnou si také jistě děláte zálohy)

CitaceHiding the User List

If you don't want a user list to be displayed, you can enable this option. This should also be used with the enabling manual login (below) or logging in may be a challenge.

sudo /usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults --hide-users true

Or, you can manually add the following line in the [SeatDefaults] section:

greeter-hide-users=true

The default for this option is false, so if unset, you will get a user list in the greeter.