Debian fórum

Tipy, triky, návody - pouze návody, nevkládat dotazy! => Začínáme s operačním systémem Debian => Téma založeno: Ota Trkola 14. 02. 2010, 15:46:38

Název: Instalace - Debian 10 Buster >STABLE< (GNOME) pomocí Netinst ISO obrazu
Přispěvatel: Ota Trkola 14. 02. 2010, 15:46:38
Představuji návod na instalaci Debianu Buster (stable) pomocí Netinst ISO obrazu. Netinst ISO obraz obsahuje pouze instalátor a balíčky, které jsou potřeba k instalaci základního systému. Velikost tohoto instalačního média se pohybuje kolem 300MB. Výhodou použití tohoto instalačního obrazu je možnost instalace libovolného grafického prostředí.UPOZORNĚNÍ:
Před instalací systému zálohujte veškerá důležitá data!


Seznam kapitol
1. Pro začátečníky
2. Co potřebujeme k instalaci
3. Odkazy pro stažení Netinst ISO obrazů
4. Instalace
5. Úprava zdrojů software
6. Instalace sady fontů Microsoft True Type Core Fonts
7. Instalace firmware
8. Přidání uživatele do skupiny sudo
9. Aktivace zRAM swap
10. Aktivace a nastavení TLP - pokročílý management akumulátoru notebooku


1. Pro začátečníky

Debian Buster (stable) - stabilní vydání Debianu vydané v červenci 2019, obsahující starší software, ale systém je odladěný, bez závažných chyb.

Znaky použité před příkazy mají následující význam:

$ - Příkaz provádíme jako obyčejný uživatel

# - Příkaz musí být proveden pod uživatelem root. Přihlášení v terminálu:

Kód: [Vybrat]
su -

2. Co potřebujeme k instalaci

Netinst ISO obraz Debianu Buster

Funkční připojení k internetu ve chvíli, kdy instalujeme - doporučuji připojení kabelem


3. Odkaz pro stažení Netinst ISO obrazu

Debian Buster 64bit (https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.8.0-amd64-netinst.iso)


4. Instalace

Stažený obraz vypálíme na CD nebo uložíme na USB flash disk a nabootujeme.

Pokud chceme uložit obraz na USB flash disk, postupujeme následujícím způsobem:

Připojíme do USB portu prázný USB flash disk a spustíme následující příkaz ze složky, ve které máme instalační obraz uložený:

Kód: [Vybrat]
# dd if=*.iso of=/dev/sdX
"*" je přesný název staženého obrazu. "X" je označení USB flash disku, který chcete použít.

Nabootujeme vytvořené médium a spustíme instalaci:

Vybereme typ instalace - v našem případě textovou instalaci - volba Install

(https://i.ibb.co/qr89XVV/1.png)

Zvolíme jazyk instalace

(https://i.ibb.co/RyB0XLH/2.png)

Volba časového pásma

(https://i.ibb.co/g3LVQXW/3.png)

Rozložení klávesnice

(https://i.ibb.co/chLWPkh/4.png)

Nastavení jména počítače

(https://i.ibb.co/5nvW9ff/5.png)

Název domény - není potřeba nastavovat

(https://i.ibb.co/286nM0s/6.png)

Nastavení hesla uživatele root

(https://i.ibb.co/bmNXtv0/7.png)

(https://i.ibb.co/Ycn3c4C/8.png)

Nastavení uživatele, uživatelského jména a hesla

(https://i.ibb.co/9tPNcBF/9.png)

(https://i.ibb.co/hYSrcsH/10.png)

(https://i.ibb.co/HPyYBXq/11.png)

(https://i.ibb.co/Yycrpbv/12.png)

Rozdělení disku - asistované rozdělení celého disku, vhodné pro začátečníky. Pokročilý uživatel má samozřejmě k dispozici ruční rozdělení disku

(https://i.ibb.co/85yLNd8/13.png)

(https://i.ibb.co/SJ2fs8m/14.png)

(https://i.ibb.co/RYvd7Cw/15.png)

(https://i.ibb.co/rxK9Cds/16.png)

Proběhne instalace základního systému

(https://i.ibb.co/BtGGmQ1/17.png)

Zakážeme prohledávání dalšího instalačního média

(https://i.ibb.co/2cJcrSy/18.png)

Volba zrcadla, ze kterého proběhne stahování balíků pro instalaci

(https://i.ibb.co/VQd4Mz0/19.png)

(https://i.ibb.co/LJ8hqkL/20.png)

(https://i.ibb.co/yhMnSS1/21.png)

Nastavení zasílání statisk vývojářům - aktivace dobrovolná, ponechám na uživateli

(https://i.ibb.co/ByYsNbV/23.png)

Výběr software pro instalaci. V tomto případě grafické prostředí Gnome, podpora tisku a standardní systémové nástroje. V případě potřeby označte ostatní položky (mezerníkem). Možno označit i více grafických prostředí, pokud to tak uživatel chce. Případně místo Gnome označte jiné požadované

(https://i.ibb.co/cwByBKD/24.png)

Stažení a instalace zvoleného software

(https://i.ibb.co/bFGdgQc/25.png)

(https://i.ibb.co/KwcNtjP/26.png)

Instalace zavaděče systému - GRUB

(https://i.ibb.co/6XNg2rR/27.png)

(https://i.ibb.co/4jcrR3Q/28.png)

Dokončení instalace

(https://i.ibb.co/wyrc118/29.png)

Po restartu se dostaneme do přihlašovací obrazovky grafického prostředí Gnome

(https://i.ibb.co/kH4DmXJ/30.png)

(https://i.ibb.co/hXJvkRq/31.png)

Po zadání hesla už uvidíme defaultní obrazovku prostředí Gnome

(https://i.ibb.co/fkTsrjT/32.png)

(https://i.ibb.co/yRw40hT/33.png)


5. Úprava zdrojů software

Otevřeme terminál, přihlásíme se jako root a otevřeme si soubor se zdoji software

Kód: [Vybrat]
$ su -
# nano /etc/apt/sources.list

(https://i.ibb.co/LNh08HF/34.png)

Obsah otevřeného souboru upravíme následovně

Kód: [Vybrat]
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ buster main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib non-free
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ buster-updates main
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ buster-updates main
deb http://www.deb-multimedia.org/ buster main non-free

(https://i.ibb.co/b5ghkGj/35.png)

Provedeme aktualizaci zdrojů software

Kód: [Vybrat]
# apt update
(https://i.ibb.co/KLHB69N/36.png)

Ve výpisu se objeví chybová hláška ohledně chybějícího klíče k repozitáři deb-multimedia.org

(https://i.ibb.co/KsbbTwL/37.png)

V několika krocích povolíme a nainstalujeme chybějící klíč

Kód: [Vybrat]
# apt-get update -oAcquire::AllowInsecureRepositories=true
# apt-get install deb-multimedia-keyring

(https://i.ibb.co/xMNJhWs/38.png)

(https://i.ibb.co/wgrLHVm/39.png)

(https://i.ibb.co/f22DNYR/40.png)

Zaktualizujeme znovu zdroje software, tentokrát by výpis měl být již bez chyby

Kód: [Vybrat]
# apt update
(https://i.ibb.co/8gRCt35/41.png)

(https://i.ibb.co/JpB0Tc5/42.png)

Provedeme aktualizaci systému

Kód: [Vybrat]
# apt upgrade
(https://i.ibb.co/ynhcN6H/43.png)

(https://i.ibb.co/5vtR8CS/44.png)


6. Instalace sady fontů Microsoft True Type Core Fonts pro web

Kód: [Vybrat]
# apt install ttf-mscorefonts-installer
(https://i.ibb.co/pPP1Hsq/45.png)

(https://i.ibb.co/vLnDwnF/46.png)


7. Instalace firmware

Kód: [Vybrat]
# apt install firmware-linux-free firmware-linux-nonfree
(https://i.ibb.co/w48L3tj/47.png)

(https://i.ibb.co/9wRcNK3/48.png)

V případě, že počítač je vybaven wifi modulem, nainstalujeme také firmware pro správný chod tohoto hardware. Například pro karty Broadcom

Kód: [Vybrat]
# apt install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkms
# modprobe wl

Pro karty Intel

Kód: [Vybrat]
# apt install firmware-iwlwifi
Poté restart

Vhodný firmware lze vyhledat také například na stránkách Debian Wikipedia (https://wiki.debian.org/cs/FrontPage?action=show&redirect=HlavniStranka)


8. Přidání uživatele do skupiny sudo - volitelné, pouze pokud používáte

Kód: [Vybrat]
# apt install sudo
# adduser "uzivatel" sudo
# reboot

"uzivatel" zaměníme za své uživatelské jméno.

Změna se projeví po restartu

9. Aktivace zRAM swap

Kód: [Vybrat]
# apt install zram-tools
# nano /etc/default/zramswap

Kód: [Vybrat]
# Pocet jader procesoru - !! UPRAVTE DLE POCTU JADER VASEHO CPU !!
CORES=4

# Velikost pouzitelne ram pro zram - doporucuji hodnotu 75%
PERCENTAGE=75

# Priorita zram swap - musi byt 100
PRIORITY=100

Kód: [Vybrat]
# nano /etc/sysctl.conf
Kód: [Vybrat]
# Nastavení priority swapu - mozno pouzit hodnotu 0 - 100, cim nizsi hodnota tim mensi priorita pro swap
vm.swappiness = 5

Kontrola swap partitions - fyzické a zRAM včetně priorit

Kód: [Vybrat]
$ cat /proc/swaps
10. Aktivace a nastavení TLP - pokročílý management akumulátoru notebooku

Návod zde (https://forum.debian-linux.cz/index.php?topic=2251.0)

Hotovo. Nyní zbývá jen doladit vzhled a doinstalovat další aplikace, které používáte.
Název: Re:Instalace Debianu 10 Buster >STABLE< (GNOME) pomocí Netinst ISO obrazu
Přispěvatel: Ota Trkola 07. 03. 2020, 17:52:14
Návod aktualizován pro Debian 10 Buster. Přidána hromada screenů z instalace a nastavení systému..  :)