Index pro .pdf dokument? Jak?

Založil Radek, 09. 01. 2010, 21:24:26

Předchozí téma - Další téma

Radek

Mám několik .pdf souborů, kterým chybí index. Dost mi leze na nervy, že najít něco v souboru znamená přetáčet soubor někam na obsah a pak přetáčet soubor zase jinam, na stránku, kde snad informace je. A když není, tak znovu přetáčet, a tak pořád dokolečka, až do úplného bezvědomí.

Chtěl bych do takových .pdf souborů index dodělat. Asi by to měl umět PDFEdit, ale jak? Já jsem v těchto věcech naprostý kandrdas. Potřeboval bych nějaké "howto", které by říkalo: Když chceš index, udělej tohle a pak tohle. Hledal jsem po síti a našel dokumentaci k PDFEditu (pdfedit.petricek.net), ale tak zjevně není pro kandrdasy a o výrobě indexu se explicitně nezmiňuje. Nebo přesněji, kandrdas zmínku o indexu nebyl schopen detekovat. Nic lepšího jsem nenašel.

(1) Má někdo zkušenost s přiděláváním indexu do .pdf dokumentu?
(2) Je PDFEdit ten správný soft pro takovou věc? Dočetl jsem se, že .pdf soubory nějak umí i Scribus. Není to tam pro kandrdasy jednodušší?