Tipy, triky, návody - pouze návody, nevkládat dotazy! > Správa aplikací

Instalace aktuální verze IceWeasel (Firefox) do Debianu Squeeze

<< < (2/3) > >>

Ota Trkola:
V tomto repozitáři bohužel není lokalizační balíček, proto instalace xpi.

polo:
Podle tohoto vypisu tam je ne?


--- Kód: ---apt-cache policy iceweasel-l10n-cs
iceweasel-l10n-cs:
  Instalovaná verze: 1:10.0-1~bpo60+1
  Kandidát:          1:10.0-1~bpo60+1
  Tabulka verzí:
 *** 1:10.0-1~bpo60+1 0
        500 http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release i386 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1:3.5.15+debian-1 0
        500 http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages
--- Konec kódu ---

Béňa:
Hezký den, mám Debian 6.0.5 Squeeze a chtěl jsem si nejnovější Iceweasel nainstalovat taky, ale narazil jsem na problém. Kde je prosím chyba? Díky za odpověď.
Zde je přepis terminálu, kdyby bylo potřeba:

--- Kód: ---uzivatel@debian:~$ gksudo gedit /etc/apt/sources.list

(gksudo:3174): GLib-CRITICAL **: g_str_has_prefix: assertion `str != NULL' failed
uzivatel@debian:~$ gksudo mousepad /etc/apt/sources.list
uzivatel@debian:~$ sudo aptitude update
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze Release.gpg
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-cs_CZ
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-cs
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-cs_CZ
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-cs_CZ
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-en
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg     
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-cs         
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-cs_CZ       
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates Release.gpg                       
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-cs       
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-cs_CZ
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-en
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates Release.gpg
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-cs_CZ
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-cs
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-cs_CZ
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-cs
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-cs_CZ
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-en
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates Release         
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-cs_CZ
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-cs_CZ
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-en
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze Release                                   
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates Release                           
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates Release                   
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/main Sources                     
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/contrib Sources                 
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/non-free Sources                 
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages               
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/contrib i386 Packages           
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/non-free i386 Packages           
Mám:1 http://mozilla.debian.net squeeze-backports Release.gpg [828 B]           
Ign http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release Translation-cs
Ign http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release Translation-cs_CZ
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/main Sources
Ign http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release Translation-en
Mám:2 http://mozilla.debian.net squeeze-backports Release [15,3 kB]
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/contrib Sources   
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/non-free Sources 
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/main i386 Packages
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/contrib i386 Packages
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/non-free i386 Packages
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates/main Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates/main i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/contrib i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/non-free i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/main i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates/main i386 Packages
Ign http://mozilla.debian.net squeeze-backports/iceweasel-release i386 Packages
Mám:3 http://mozilla.debian.net squeeze-backports/iceweasel-release i386 Packages [16,0 kB]
Staženo 32,2 kB za 1s (27,0 k/B/s)
                         
Aktuální stav: 2 aktualizace [+2], 613 nových [+21].
uzivatel@debian:~$ wget -O- -q http://mozilla.debian.net/archive.asc | gpg --import
gpg: klíč 06C4AE2A: "Debian Mozilla team APT archive <pkg-mozilla-maintainers@lists.alioth.debian.org>" beze změn
gpg: Celkový počet zpracovaných klíčů: 1
gpg:                  beze změn: 1
uzivatel@debian:~$ gpg --export -a 06C4AE2A | sudo apt-key add -
OK
uzivatel@debian:~$ sudo aptitude update
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze Release.gpg
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-cs_CZ
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-cs
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-cs_CZ
Cíl http://mozilla.debian.net squeeze-backports Release.gpg
Ign http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release Translation-cs
Ign http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release Translation-cs_CZ
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en     
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-cs       
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-cs_CZ     
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en       
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-cs   
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-cs_CZ
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-en   
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates Release.gpg               
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-cs
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-cs_CZ
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-cs
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-cs_CZ
Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-en
Ign http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports/iceweasel-release Translation-en
Cíl http://mozilla.debian.net squeeze-backports Release                 
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-cs_CZ
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-en
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates Release.gpg
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-cs_CZ
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates Release
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-cs_CZ
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-cs
Ign http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-cs_CZ
Cíl http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates/non-free Translation-en
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze Release                           
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates Release                   
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates Release           
Ign http://mozilla.debian.net squeeze-backports/iceweasel-release i386 Packages
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/main Sources                     
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/main Sources                               
Cíl http://mozilla.debian.net squeeze-backports/iceweasel-release i386 Packages
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/contrib Sources         
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/non-free Sources
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/contrib i386 Packages
Cíl http://security.debian.org squeeze/updates/non-free i386 Packages
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/contrib Sources
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/non-free Sources
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/main i386 Packages
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/contrib i386 Packages
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze/non-free i386 Packages
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates/main Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates/main i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/contrib i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/non-free i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-proposed-updates/main i386 Packages/DiffIndex
Cíl http://ftp.cz.debian.org squeeze-updates/main i386 Packages
                         
uzivatel@debian:~$ sudo aptitude install -t squeeze-backports iceweasel
Následující NOVÉ balíky budou instalovány:
  libmozjs14d{a} xulrunner-14.0{ab}
Následující balíky budou aktualizovány:
  iceweasel{b}
1 balíků aktualizováno, 2 nově instalováno, 0 k odstranění a 1 neaktualizováno.
Potřebuji stáhnout 15,7 MB archivů. Po rozbalení bude použito 29,0 MB.
Následující balíky mají nesplněné závislosti:
  iceweasel-l10n-cs: Závisí na: iceweasel (<= 3.5.99) ale 14.0.1-1~bpo60+1 se bude instalovat.
  iceweasel: Závisí na: libsqlite3-0 (>= 3.7.12-1~) ale 3.7.3-1 je nainstalovaný.
  xulrunner-14.0: Závisí na: libcairo2 (>= 1.10.2-2~) ale 1.8.10-6 je nainstalovaný.
                  Závisí na: libnss3 (>= 2:3.13.4-2~) což je virtuální balík. nebo
                               libnss3-1d (>= 3.13.2) ale 3.12.8-1+squeeze5 je nainstalovaný.
                  Závisí na: libpixman-1-0 (>= 0.18.0) ale 0.16.4-1 je nainstalovaný.
                  Závisí na: libsqlite3-0 (>= 3.7.4) ale 3.7.3-1 je nainstalovaný.
                  Závisí na: libvpx1 (>= 1.0.0) což je virtuální balík.
Následující akce vyřeší tyto závislosti:

     Odstranit následující balíky:                       
1)     iceweasel                                         
2)     iceweasel-l10n-cs                                 

     Ponechat následující balíky v jejich aktuální verzi:
3)     xulrunner-14.0 [Nenainstalovaný]                 Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?] n
Následující akce vyřeší tyto závislosti:

     Ponechat následující balíky v jejich aktuální verzi:
1)     iceweasel [3.5.16-17 (now, stable)]               
2)     xulrunner-14.0 [Nenainstalovaný]                 Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?] n
Následující akce vyřeší tyto závislosti:

     Ponechat následující balíky v jejich aktuální verzi:                 
1)     xulrunner-14.0 [Nenainstalovaný]                                   

     Degradovat následující balíky:                                       
2)     iceweasel [3.5.16-17 (now, stable) -> 3.5.16-16 (proposed-updates)]Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?] n
Následující akce vyřeší tyto závislosti:

     Ponechat následující balíky v jejich aktuální verzi:       
1)     xulrunner-14.0 [Nenainstalovaný]                         

     Degradovat následující balíky:                             
2)     iceweasel [3.5.16-17 (now, stable) -> 3.5.16-14 (stable)]Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?] n

*** Žádná další řešení nejsou dostupná ***

Následující akce vyřeší tyto závislosti:

     Ponechat následující balíky v jejich aktuální verzi:       
1)     xulrunner-14.0 [Nenainstalovaný]                         

     Degradovat následující balíky:                             
2)     iceweasel [3.5.16-17 (now, stable) -> 3.5.16-14 (stable)]Přijmout toto řešení? [Y/n/q/?] q
Končím všechny snahy na vyřešení těchto závislostí.
Přerušeno.
uzivatel@debian:~$

--- Konec kódu ---

Ota Trkola:
Přidej si do sources.list ještě tento řádek a zkus to znova. Čeština by měla již být v repu, nemělo by být třeba jí instalovat ručně. Uvidíš.


--- Kód: ---deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free
--- Konec kódu ---

Béňa:
Oto, děkuji, Iceweasel 14 se mi podařilo nainstalovat.

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

[*] Předchozí strana

Přejít na plnou verzi