Registrační ujednání

Používáním tohoto fóra souhlasíte s tím, že nebudete odesílat příspěvky, které jsou nepravdivé, pomlouvačné, nepřesné, vulgární, nesnášenlivé, obtěžující, neslušné, sexualizované, výhružné, narušující soukromí jiných osob, materiály se sexuální tematikou, nebo v rozporu s mezinárodním či českým právním řádem. Rovněž souhlasíte se zákazem odesílání materiálů, na které se vztahují autorská práva, pokud nejste vlastníkem těchto práv, nebo nemáte písemný souhlas vlastníka. Dále je zakázáno šíření nevyžádaných reklamních zpráv (tzv. spamu), inzerce, řetězových dopisů a pyramidových schémat.

Prosíme, berte na vědomí, že pro personál fóra není možné ověřovat pravdivost příspěvků. Nezapomeňte prosím, že zveřejněné zprávy aktivně nesledujeme, a proto nejsme zodpovědní za jejich obsah. Nezaručujeme přesnost, úplnost ani užitečnost jakýchkoli prezentovaných informací. Zveřejněné zprávy vyjadřují názory autora, nikoli nutně názory tohoto fóra, jeho personálu, dceřiných společností nebo vlastníka tohoto fóra. Každému, kdo se domnívá, že zveřejněná zpráva je nevhodná, doporučujeme, aby o tom neprodleně informoval správce nebo moderátora tohoto fóra. Personál a majitel tohoto fóra si vyhrazují právo v přiměřené lhůtě odstranit nevhodný obsah, pokud usoudí, že je to nutné. Jedná se o manuální proces, proto nemusí být možné okamžitě odstranit nebo upravit konkrétní zprávy. Tato pravidla se vztahují i na informace v profilech uživatelů.

Za obsah zveřejněných zpráv nesete výhradní odpovědnost. Dále souhlasíte s tím, že nebudete žádat odškodnění od majitele tohoto fóra, všech souvisejících webových stránkách, jeho personálu a dceřinných společnostech. Majitelé tohoto fóra si rovněž vyhrazují právo odhalit vaši totožnost (nebo jakékoli jiné související informace shromážděné v rámci této služby) v případě formální stížnosti nebo úředního řízení vyplývajícího z jakékoli situace způsobené vaším používáním tohoto fóra.

Při registraci si můžete zvolit své uživatelské jméno. Doporučujeme, abyste si zvolili vhodné jméno. U tohoto uživatelského účtu, který se chystáte zaregistrovat, souhlasíte s tím, že své heslo nikdy nesdělíte jiné osobě než administrátorovi, a to z důvodu vaší ochrany. Rovněž souhlasíte s tím, že NIKDY nebudete z jakéhokoli důvodu používat účet jiné osoby. Rovněž VELMI doporučujeme, abyste pro svůj účet používali složité a jedinečné heslo, a zabránili tak krádeži účtu.

Po registraci a po přihlášení do tohoto fóra si budete moci vyplnit podrobný profil. Je vaší povinností uvádět jasné a přesné informace. Jakékoli informace, které majitel fóra nebo jeho personál označí za nepřesné nebo vulgární, budou odstraněny, ať už s předchozím upozorněním nebo bez něj. Mohou být uplatněny příslušné sankce.

Vezměte prosím na vědomí, že s každým příspěvkem je zaznamenána vaše IP adresa pro případ, že by bylo nutné vás z tohoto fóra vykázat nebo kontaktovat vašeho poskytovatele internetových služeb. K tomu dojde pouze v případě závažného porušení tohoto ujednání.

Software tohoto fóra ukládá do mezipaměti vašeho prohlížeče soubor cookie, textový soubor obsahující části informací (například vaše uživatelské jméno a heslo). Tento soubor slouží POUZE k přihlašování/odhlašování. Software neshromažďuje ani neodesílá do vašeho počítače žádné jiné informace.