Nabídka

Zobrazit příspěvky

Zde lze prohlédnout všech příspěvky uživatele. Jsou zde vidět pouze příspěvky z oblastí, do kterých máte přístup.

Nabídka Zobrazit příspěvky

Příspěvky - peter_cernak

#1
Server / Problem vsftp login failed
03. 07. 2017, 22:26:54
Zdravím

Obraciam sa s prosbou o pomoc ohľadom konfigurácie vsftpd.Po spustení ftp IP adresa dostávam výpis

Connected to 192.168.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.0.1:user): user
331 Please specify the password.
Password:
530 Login incorrect.
Login failed.
ftp>


Obsah súboru /etc/vsftpd.conf je nasledujúci

listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
virtual_use_local_privs=YES
user_sub_token=$USER
local_root=/var/www/html/$USER
write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
guest_enable=YES
hide_ids=YES
session_support=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO


Obsah súboru /etc/pam.d/vsftpd je

# Standard behaviour for ftpd.
#auth   required   pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/ftpusers onerr=succeed

# Note: vsftpd handles anonymous logins on its own. Do not enable pam_ftp.so.

# Standard pam includes
@include common-account
@include common-session
@include common-auth

# Customized login using htpasswd file
auth    required pam_pwdfile.so pwdfile /etc/ftp_passwd
account required pam_permit.so


Súbor s heslom pre užívateľa user existuje v adresary /etc/ftp_passwd
Vďaka za pomoc.


Pro lepší přehlednost přidáno formátování textu